Trang 1101, kết quả từ 11001 tới 11010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Phong Mỹ - Xã Phong Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 3/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 5/6/, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Căn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Đà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Đà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 18/, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Ngọc Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Liền, nguyên quán chưa rõ, sinh 15/, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109610971098109911001101110211031104...74341