Trang 1100, kết quả từ 10991 tới 11000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Nước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Nước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Khắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 11/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Khiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Khí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Khí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Mỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Cao Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Cao Văn Lệnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Lệnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Cao Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...109510961097109810991100110111021103...74341