Trang 1103, kết quả từ 11021 tới 11030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Ngọc Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Đề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phác, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Minh Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Chuối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Chuối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 25/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109810991100110111021103110411051106...74341