Trang 1105, kết quả từ 11041 tới 11050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Lũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Kịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 18/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Binh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hẻo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Dịu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Dịu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Ngọc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...110011011102110311041105110611071108...74341