Trang 1106, kết quả từ 11051 tới 11060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Thị Tráo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Tráo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Cao Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Khương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Cao Văn Khinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Khinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Cao Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Thị Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thị Nguỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Nguỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao văn Khen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao văn Khen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...110111021103110411051106110711081109...74341