Trang 1108, kết quả từ 11071 tới 11080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Thị Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Bòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bòn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phương Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Chí Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí Linh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 23/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng á

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng á, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...110311041105110611071108110911101111...74341