Trang 1107, kết quả từ 11061 tới 11070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Ngọc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 21/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Gái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Gái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Thị Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Thị Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/12/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 8/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...110211031104110511061107110811091110...74341