Trang 1109, kết quả từ 11081 tới 11090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Minh Cà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Cà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Tất Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tất Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Chạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chạy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 11/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Văn Cỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Cỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...110411051106110711081109111011111112...74341