Trang 1111, kết quả từ 11101 tới 11110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Rẫy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Rẫy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Cao Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 17/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thị Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...110611071108110911101111111211131114...74341