Trang 1114, kết quả từ 11131 tới 11140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Bớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Ngọc Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Giải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Quang Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 18/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Ngọc Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 19/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Dính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 20/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...110911101111111211131114111511161117...74341