Trang 1116, kết quả từ 11151 tới 11160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 16/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Bách Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bách Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Ngọc Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thỉu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thanh Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Mảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Mảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 23/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thỉu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 24/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...111111121113111411151116111711181119...74341