Trang 1133, kết quả từ 11321 tới 11330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Niềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Niềm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Như Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Thị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 18/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 26/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Cững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cững, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Cao Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Cao Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...112811291130113111321133113411351136...74341