Trang 1134, kết quả từ 11331 tới 11340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Cao Văn Chồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chồn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Trần Lạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 29/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 24/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...112911301131113211331134113511361137...74341