Trang 1137, kết quả từ 11361 tới 11370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Chí Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chí Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Công Trản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Trản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 7/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Công Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Công Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Công Tiệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Tiệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113211331134113511361137113811391140...74341