Trang 1138, kết quả từ 11371 tới 11380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Công Lạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Lạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đức Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 7/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trường Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 6/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Thái Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thái Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 14/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Như Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thạch - Xã Vĩnh Thạch - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 20/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113311341135113611371138113911401141...74341