Trang 1139, kết quả từ 11381 tới 11390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Là

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Là, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 29/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Cao Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Cao Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...113411351136113711381139114011411142...74341