Trang 1142, kết quả từ 11411 tới 11420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Xuân Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đàm An Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm An Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...113711381139114011411142114311441145...74341