Trang 1145, kết quả từ 11441 tới 11450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Cẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Cao Văn Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chấp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dúng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Công Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Khê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 19/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Cao Văn Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...114011411142114311441145114611471148...74341