Trang 1147, kết quả từ 11461 tới 11470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 9/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Xuân Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Dụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Năng Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năng Văn Năng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Diễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hữu Thiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Thiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114211431144114511461147114811491150...74341