Trang 1149, kết quả từ 11481 tới 11490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Thị Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thị Phán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Tích Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tích Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Xuân Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114411451146114711481149115011511152...74341