Trang 1150, kết quả từ 11491 tới 11500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thanh Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Thị Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Thỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bồi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1945, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Cao Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Cai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114511461147114811491150115111521153...74341