Trang 1151, kết quả từ 11501 tới 11510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Bực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1987, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Quang Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Huề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thanh Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quang Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Huy Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114611471148114911501151115211531154...74341