Trang 1152, kết quả từ 11511 tới 11520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quang Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Trọng ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Dường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quang Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quang Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114711481149115011511152115311541155...74341