Trang 1154, kết quả từ 11531 tới 11540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Xuân Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Tích Hỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tích Hỏn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Tích Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tích Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Quang Phàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Phàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Côi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Văn Thiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...114911501151115211531154115511561157...74341