Trang 1155, kết quả từ 11541 tới 11550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Yết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Yết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Khắc Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khắc Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chuyển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tô Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đống chí: Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đống chí: Dụng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Xuân Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115011511152115311541155115611571158...74341