Trang 1156, kết quả từ 11551 tới 11560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Xuân Toạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Toạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Đình Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Đình Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Cao Văn Bo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Cao Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Cao Văn Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Biển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Cao Văn Beo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Beo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Dương Xuân Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115111521153115411551156115711581159...74341