Trang 1157, kết quả từ 11561 tới 11570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Công Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Công Nhị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 19/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115211531154115511561157115811591160...74341