Trang 1158, kết quả từ 11571 tới 11580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Ngọc Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Công Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Công Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Tiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Khẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Khẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quốc Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115311541155115611571158115911601161...74341