Trang 1160, kết quả từ 11591 tới 11600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đình Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Chước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Văn Xuýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Xuýnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Cánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Le

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Le, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Hữu Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hữu Hoạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Mạnh Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Mạnh Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115511561157115811591160116111621163...74341