Trang 1162, kết quả từ 11611 tới 11620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Cao Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đăng Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Thuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phú Khu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Khu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Thị Rạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Rạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đức Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Trốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Trốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trường Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 24/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115711581159116011611162116311641165...74341