Trang 1161, kết quả từ 11601 tới 11610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bạch Ngọc Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Ngọc Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Bé Bum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bé Bum, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Sửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Duy Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Luật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Kiều Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Bàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Uy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Uy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115611571158115911601161116211631164...74341