Trang 1164, kết quả từ 11631 tới 11640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đôn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đôn Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Tích Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tích Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 8/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Danh Vòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Vòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 21/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Yến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...115911601161116211631164116511661167...74341