Trang 119, kết quả từ 1181 tới 1190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Tú Mụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tú Mụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phó Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phó Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hoàng Minh Xệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Xệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Phùng Tắc Sầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Tắc Sầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 7/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...114115116117118119120121122...74341