Trang 122, kết quả từ 1211 tới 1220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Trọng Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Như Chủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Như Chủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Tạ Hồng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Hồng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Ngô Hồng Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hồng Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Ngô Hồng Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hồng Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 23/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...117118119120121122123124125...74341