Trang 1211, kết quả từ 12101 tới 12110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1938, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Vĩnh Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vĩnh Nghiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hoàng Hữu Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 2/1931, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 21/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Xã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xã, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Xây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1945, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...120612071208120912101211121212131214...74341