Trang 1216, kết quả từ 12151 tới 12160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đức Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Điển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thị Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Vãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Vãng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Nghiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nghiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 13/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Cấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 15/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121112121213121412151216121712181219...74341