Trang 1217, kết quả từ 12161 tới 12170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 11/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Xuân Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Công Cơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Cơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Vực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thị Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...121212131214121512161217121812191220...74341