Trang 124, kết quả từ 1231 tới 1240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phan Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Vụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đoàn Viết Dựng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Viết Dựng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trương Minh Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Đỗ Đình Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...119120121122123124125126127...74341