Trang 125, kết quả từ 1241 tới 1250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Se

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Se, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trịnh Đình Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Xe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Xe, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Đình Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đỗ Anh Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Anh Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Ke

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Ke, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...120121122123124125126127128...74341