Trang 1228, kết quả từ 12271 tới 12280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Thị Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thị Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 9/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Bùi văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Tức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...122312241225122612271228122912301231...74341