Trang 1230, kết quả từ 12291 tới 12300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Tiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Trung Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đồng Chí Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Bảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...122512261227122812291230123112321233...74341