Trang 1233, kết quả từ 12321 tới 12330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Song Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Song Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 16/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thái Thị Tiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Tiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Võ Văn Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Miễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tô Ngọc Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Ngọc Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 28/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Trư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...122812291230123112321233123412351236...74341