Trang 1234, kết quả từ 12331 tới 12340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Trống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Trứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đỗng Quang Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thái Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Ngãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngãng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Sĩ Thần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sĩ Thần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Hữu Kham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Kham, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...122912301231123212331234123512361237...74341