Trang 1237, kết quả từ 12361 tới 12370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Mạnh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hùng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hùng Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Leo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Leo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 19/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Soái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Soái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 28/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thái Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Hà Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hà Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123212331234123512361237123812391240...74341