Trang 126, kết quả từ 1251 tới 1260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Dương Đình Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Minh Sẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Sẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thái Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...121122123124125126127128129...74341