Trang 127, kết quả từ 1261 tới 1270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Xuân Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Huy Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chí Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Bùi Tiến Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lưu Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...122123124125126127128129130...74341