Trang 1247, kết quả từ 12461 tới 12470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thái Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tô Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Công Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 22/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 25/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Sá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Sá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Dần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124212431244124512461247124812491250...74341