Trang 1250, kết quả từ 12491 tới 12500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thị Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Tiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Tiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1990, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Phong - Xã Hưng Phong - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...124512461247124812491250125112521253...74341