Trang 130, kết quả từ 1291 tới 1300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trung Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Liêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Hà Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Xương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 22/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Hà Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...125126127128129130131132133...74341