Trang 15, kết quả từ 141 tới 150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hồ Sỹ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Xuân An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Uông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Uông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 7/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Thế Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 3/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 20/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 2/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...101112131415161718...74341